"Фондация Лавора" е институция с нестопанска цел с образователен характер, създадена през 1997 г. с цел да се разпространява предприемаческа култура и да се поощрява създаването на фирми посредством непрекъснат процес на обучение и надзор.

Стратегическата цел на фондацията е разпространението на предприемаческата култура и развитието на предприемаческо поведение чрез образователни програми, които влияят върху развитието на личните способности и умения на хората. Освен това, същата се занимава с изследването на нови политики за създаване на работни места, идентифициране на нови ниши за създаване на работни места и разработване на новаторски мерки за динамизиране на трудовия пазар.